qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 佛家 佛教典籍 查看内容
佛家显宗 密宗气功 佛学常识 佛教典籍 觉悟生慧 佛学研究

佛说阿弥陀经

2021-5-19 15:27| 发布者: 清宸| 查看: 138| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 如是我闻。一时佛在舍卫国,祇(qí)树给(jǐ)孤独园。与大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿罗汉,众所知识:长老舍利弗、摩诃(hē)目犍(jiān)连、摩诃(hē)迦叶(shè)、摩诃(hē)迦旃(zhān)延、摩诃(hē)俱絺(ch ...
姚秦三藏法师鸠摩罗什译

如是我闻。一时佛在舍卫国,祇(qí)树给(jǐ)孤独园。与大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿罗汉,众所知识:长老舍利弗、摩诃(hē)目犍(jiān)连、摩诃(hē)迦叶(shè)、摩诃(hē)迦旃(zhān)延、摩诃(hē)俱絺(chī)罗、离婆多、周利槃(pán)陀伽(qié)、难陀、阿难陀、罗睺(hóu)罗、憍(jiāo)梵(fàn)波提、宾头卢颇(pō)罗堕、迦留陀夷(yí)、摩诃(hē)劫宾那、薄拘(jū)罗、阿[少/免](nóu)楼驮(tuó),如是等诸大弟子。

并诸菩萨摩诃(hē)萨:文殊师利法王子、阿逸(yì)多菩萨、乾(qián)陀诃(hē)提菩萨、常精进菩萨,与如是等诸大菩萨。

及释提桓(huán)因等,无量诸天大众俱。

尔时,佛告长老舍利弗:“从是西方,过十万亿佛土,有世界名曰(yuē)极乐,其土有佛,号阿弥陀,今现在说法。”

“舍利弗,彼土何故名为极乐?其国众生,无有众苦,但受诸乐,故名极乐。”

“又舍利弗。极乐国土,七重栏楯(shǔn),七重罗网,七重行树,皆是四宝周匝(zā)围绕,是故彼国名为极乐。”

“又舍利弗。极乐国土,有七宝池,八功德水,充满其中,池底纯以金沙布地。四边阶道,金、银、琉璃、玻璃合成。上有楼阁(gé),亦以金、银、琉璃、玻璃、砗(chē)磲(qú)、赤珠、玛(mǎ)瑙(nǎo)而严饰之。池中莲花大如车轮,青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光,微妙香洁。”

“舍利弗。极乐国土,成就如是功德庄严。”

“又舍利弗。彼佛国土,常作天乐。黄金为地。昼(zhòu)夜六时,雨天曼(màn)陀罗华。其土众生,常以清旦,各以衣祴(gāi)盛众妙华,供养他方十万亿佛,即以食时,还到本国,饭食经行。”

“舍利弗。极乐国土,成就如是功德庄严。”

复次舍利弗:“彼国常有种种奇妙杂色之鸟:白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽(qié)、共命之鸟。是诸众鸟,昼(zhòu)夜六时,出和雅音。其音演畅(chàng)五根、五力、七菩提分、八圣道分,如是等法。其土众生,闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧。”

佛说阿弥陀经40 / 作者: / 来源:气功之巅


“舍利弗。汝(rǔ)勿谓此鸟,实是罪报所生,所以者何?彼佛国土,无三恶道。”

“舍利弗。其佛国土,尚无恶道之名,何况有实。是诸众鸟,皆是阿弥陀佛,欲令法音宣流,变化所作。”

“舍利弗。彼佛国土,微风吹动诸宝行树,及宝罗网,出微妙音,譬(pì)如百千种乐,同时俱作。闻是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。”

“舍利弗。其佛国土,成就如是功德庄严。”

“舍利弗。于汝(rǔ)意云何?彼佛何故号阿弥陀?”

“舍利弗。彼佛光明无量,照十方国,无所障碍,是故号为阿弥陀。”

“又舍利弗。彼佛寿命,及其人民,无量无边阿僧祇(qí)劫,故名阿弥陀。”

“舍利弗。阿弥陀佛成佛已来,于今十劫。”

“又舍利弗。彼佛有无量无边声闻弟子,皆阿罗汉,非是算数之所能知。诸菩萨众,亦复如是。”

12下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部