qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 面相 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

《许负相法》十六篇

2021-5-19 16:35| 发布者: 清宸| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 今之游夫术子以宅墓,禄命、形相三事,致道吉凶、卑荣。王侯百官之门,日无虚者。听其言也,则昭昭,明根曲据,若铢毫无爽矣。而率皆无验,要之三事,唯形相人各判殊,可以案察推。取神斯理者,当扬目而洞。 ... ...

今之游夫术子以宅墓,禄命、形相三事,致道吉凶、卑荣。王侯百官之门,日无虚者。听其言也,则昭昭,明根曲据,若铢毫无爽矣。而率皆无验,要之三事,唯形相人各判殊,可以案察推。取神斯理者,当扬目而洞。

国朝永乐间,盛称柳庄、袁生,百无一谬。而其精奥,竟鲜有传之者。

余家有古刻相法十六篇,乃高阳许负所撰。且云许负者,即汉文帝令相邓通者也。然通传不载负名,而相通之诀则着於负篇矣。

余诵其文,虽多後世增色,而古简要,非汉代莫有也。尝取一二,私自镜别,则往往灵中可愕。即杂浑群述,後世无以持其领旨。乃别录之,倘山泽之英有好之者,则举以赠也。

《许负相法》十六篇83 / 作者: / 来源:气功之巅


五狱山人黄省曾撰

相目篇第一

目秀而长,必近君王。

龙睛凤目,必食重禄。

目如卧弓,必是奸雄。

斗鸡蜂目,恶死孤独。

目光如电,贵不可言。

目尾朝天,福禄绵绵。

女目四白,外夫入宅。

目色通黄,慈悯忠良。

黑白分明,必主朝京。


鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过
下一篇:经典相学上一篇:面相识人三十六术

相关阅读

最新评论

返回顶部