qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 八字 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

比劫禄刃篇

2021-8-18 00:12| 发布者: 清宸| 查看: 455| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 五行分克我、我克、生我、我生、比和、五项,又有阴阳同性及互异之分,乃其代名词,即所谓七杀。正官、伤官、食神、偏正印、偏正财,及比肩、劫财者。出焉。七杀食神,正官,伤官。已为各立一格于六神篇中,偏正财, ...
五行分克我、我克、生我、我生、比和、五项,又有阴阳同性及互异之分,乃其代名词,即所谓七杀。正官、伤官、食神、偏正印、偏正财,及比肩、劫财者。出焉。七杀食神,正官,伤官。已为各立一格于六神篇中,偏正财,偏正印,亦不分偏正。并而曰印曰财。详论于六神篇内。兹再述比肩劫财之损益如后,禄与刃乃助身之物。其效用利弊,与比肩劫财,颇有相似处。故附论之。

比劫禄刃篇39 / 作者: / 来源:气功之巅


比肩之构成

与我同类,而又同性者是也。如甲见甲见寅,既同属木类,又同为阳性耳。按甲见甲寅,乙见乙见卯,丙见丙见已,丁见丁见午,戊见戊见辰戌,己见己见丑未,庚见庚见申,辛见辛见酉,壬见壬见亥,癸见癸见子,皆为比肩。

劫财之构成

与我同类而异性者是也。如甲日遇乙,甲为木,乙亦为木,是同类了。甲为阳性,乙为阴性,是同类而异性也。故乙为甲之劫财。

按甲见乙见卯,乙见甲见寅,丙见丁见午,丁见丙见己,戊见己见丑未,己见戊见辰戌,庚见辛见酉,辛见庚见申,壬见癸见子,癸见壬见亥,皆为劫财。

禄之构成

我之本气也。如甲木本气在寅,寅即甲之禄也。

按甲见寅,乙见卯,丙戊见巳,丁己见午,庚见申,辛见酉,壬见亥,癸见子,皆为禄。

刃之构成

禄前一位为刃。如甲之禄在寅,卯乃寅前一位,故为甲之刃惟阳顺阴逆,阴干以后作前,故禄前一全为刃,即禄后一位为刃,如乙之禄在儿子,寅乃卯后一位。故为乙之刃。

按甲见卯,乙见寅,丙戊见午,丁已见已,庚见酉,辛见申,

123下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部