qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 六爻 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

六爻必背口诀

2021-9-15 23:27| 发布者: 清宸| 查看: 1697| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 占父母,即以卦中之父母爻为用神。占祖父母、伯叔、姑姨父母,凡在我父母之上,或与我父母同辈之亲,及师长、妻父母、乳母、拜认之父母、三父八母,或仆占主人,皆以父母爻为用神。占天地、占城池、墙垣、宅舍、屋宇 ...
1、五行生克

金生水,水生木,木生火,火生土,土生金,
金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

2、六亲生克

子孙生妻财,妻财生官鬼,官鬼生父母,父母生兄弟,兄弟生子孙。
生我者为原神,如子孙为妻财之元辰也。
子孙克官鬼,官鬼克兄弟,兄弟克妻财,妻财克父母,父母克子孙。
克我者为忌神,如子孙为官鬼之忌神也。
元神动能生,忌辰动能克,我生者动,谓之贪生,又谓之泄气,喜忌俱减矣。

六爻必背口诀71 / 作者: / 来源:气功之巅


3、起六神法

甲乙起青龙,
丙丁起朱雀,
戊日起勾陈,
巳日起腾蛇,
庚辛起白虎,
壬癸起玄武。
六位轮转俱从下起至上。

4、年上起月法

甲己之年丙作首,
乙庚之岁戊为头;
丙辛之岁寻庚上,
丁壬壬寅顺水流;
若问戊癸何处走,
甲寅之上好追求。

5、日上起时法

甲已还加甲,
乙庚丙作初,
丙辛从戊起,
丁壬庚子居,
戊癸何处寻,
当从壬子求。

6、先天八卦序:

乾一,兑二,离三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八。

7、范围先天数:

一水,二火,三木,四金,五土。

8、进神退神

甲子甲午为阳进神,巳卯巳酉为阴进神。又亥化子,丑化辰,寅化卯,巳化午,未化戌,申化酉,俱是。

1234下一页
1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人
1

路过

刚表态过的朋友 (2 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部