qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 功法 太极气功 查看内容
健身气功 医疗气功 太极气功 少林气功 硬气功 性气功 当代功法 女子气功 武当气功 峨嵋气功

少林拳谱摘录

2021-10-10 22:59| 发布者: 清宸| 查看: 115| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 头者身之魁,直竖而若顶千斤,不可抬高,不可俯视。向左则略顾左,向右则略顾右,随身法以相应。高仰则有仆后之病,低视则有仆前之虞。
一、周身秘诀十二项

1.头

头者身之魁,直竖而若顶千斤,不可抬高,不可俯视。向左则略顾左,向右则略顾右,随身法以相应。高仰则有仆后之病,低视则有仆前之虞。

2.眼

眼者身之主,宜精神注射,破敌全凭之。故认腿认势皆赖乎眼也。兼视一身,上下相顾,前后左右相防,皆不可不用眼。

少林拳谱摘录17 / 作者: / 来源:气功之巅


3.颈

颈为头目之枢,上下相顾,呼吸相通,以灵活为主。要直竖而不可太偏,顾左顾右,随身法以相转。

4.肩

肩为一身之前锋,宜带靠而陡来。宜下与膝相对,不可过于膝,亦不可不及于膝,至若偏闪,更要灵活为要。

5.臂

臂乃一身之门户,宜狭不宜开,开则身法涣散,敌人可揭可挑,而我之身难保矣。宜以气应之:臂力使上,则气吸上;臂力使下,则气降下;臂力开,则随身法以相转,不可使孤行为要。

6.手

身之围护者手也,要轻松圆活,刚柔相济,上下前后左右相顾。左上则右下,右上则左下。亦有左则俱左,右则俱右,此以身法速转,方可如此。更有变阴变阳之妙、长短伸缩之玄。

7.胸

胸乃我身之墙壁,宜开之成其一片,亦不可俯仰。两手常须护持,勿使敌人攻入。苟使近身,纵有能者,亦难敌矣。

8.腰

身之枢轴者腰也。腰要灵活圆熟,直鞭坚固。况力皆从腰出,气亦由腰所运,一屈则气阻力闭,上下不能相通矣。

9.臀

下身之所重者有臀,宜与肩相应而成一片,肩过右则摆右,要陡然相冲,而带压下,

1234下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部