qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 道家 道家典籍 查看内容
内丹仙学 道家典籍 外丹研究 道家思想 符箓研究 理论术语

华山九明指点丹经秘诀

2021-10-20 17:49| 发布者: 清宸| 查看: 493| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 九明指点金丹经秘诀是从五岳之一的名山,西岳华山石室传留下来的静功养生功夫。据记载是真人郝太古所著,道理简而易明,直指工夫的妙诀,实为初学工夫养生延年的启蒙好篇章,坚持锻炼确有效验,经两次登山拜访得到此 ...
九明指点金丹经秘诀是从五岳之一的名山,西岳华山石室传留下来的静功养生功夫。据记载是真人郝太古所著,道理简而易明,直指工夫的妙诀,实为初学工夫养生延年的启蒙好篇章,坚持锻炼确有效验,经两次登山拜访得到此珍贵口诀,实来不易,现选录如下请诸位试试。

华山九明指点丹经秘诀81 / 作者: / 来源:气功之巅


诗曰∶

清静无为即上,抱元守一是真传。

清者清岂天根,静者静其气海田。

夫清静无为四字自老子指明再无别人所传,故清者清其天根,静者静其气海丹田。人之气海丹田浊化为清阳之气,人之生命可有延长的效望。人生天地之中受父母之精血而成形,人为万物之灵,万物复命皈根,人其无返本还源之时?人有性水火情,当以观天地之道,执天之行,若性命双修,一心苦志,行住坐卧,意守和四时采取自己身中精气,神养至九转化成阳神,欲想长生须为谨守形山,独认无为、无中生有、降龙伏虎、和合四相、攒簇五行、阴阳消长、火候抽添,若肯专学苦炼,丹田气圆,身体强健而寿命即延长矣。

诗曰∶

清静无为玄妙功,世上能有几人通,

无中生有谁能会,全借黄婆养性情,

海底婴儿随情去,天台姹女守顽空,

二人若得成夫妇,先将意马锁黄庭。

第一指 明踵息炼气作用之法

踵息即肚脐是也。将口鼻之气吸至脐,存息片时,从鼻放出,再吸再呼,欲行则行,欲止则止,专心行至百日丹田如火炽,气海薰蒸永无泄漏,可见踵息之效。这步功夫是初入门固养丹田之法。经云∶绵绵不绝,固蒂深根,一吸提气急归脐,一提便咽,水火相见,名为调息养气,已过百日再行第二步工夫。

诗日∶

养气忘言守命基,行住坐卧恁呼吸。

一呼一吸常默运,休叫元神恁意去。

第二指 明积气开关作用之法

每至亥末子初时,面朝正北坐定,掐定子诀,安神定气紧撮谷道,着力三提,元海真气闯开尾闾,透夹脊开玉枕三关,通透至泥丸,如冬至之气上升于天,天气本属阳,地气至天为之返本,这步工夫名为后气金精,又名调天火候。

1234下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人
1

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部