qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 功法 当代功法 查看内容
健身气功 医疗气功 太极气功 少林气功 硬气功 性气功 当代功法 女子气功 武当气功 峨嵋气功

日月合明功

2021-10-25 15:43| 发布者: 清宸| 查看: 346| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 此功动式简易于炼,古朴淳和,合阴阳一片秀气,动天地无量功德,学者于强身健体,养身怡年,自有不世之功,更於通幽参奥指玑袖璇,当存累代之德,愿天下好学同道,同修共演,莫使后人一学一泣,滴泪溅血,则我等数人 ...
(一步功)

噫吁唏天下,旷古逾今,万法横流,虽众花已齐秀,又不免莨荞而难分,况功中万法,其理本一,其质本易,加之一切法术,发宏虽异,肇端乃一,却苦今世之人,各执一词,不知已之所执,亦人之所擎,毁谤相加,誉荣日盛,吾等众人,历不日之修,参幽玄之学,偶识几道之意、略窥合道之机,则忧世之万法,何日而可以归宗?虽古法犹存,然因无道之道难予言表,数千年来,不为人知,为不失万流归宗之业,同创日月合明之功,以为世人几道之所必由。

此功动式简易于炼,古朴淳和,合阴阳一片秀气,动天地无量功德,学者于强身健体,养身怡年,自有不世之功,更於通幽参奥指玑袖璇,当存累代之德,愿天下好学同道,同修共演,莫使后人一学一泣,滴泪溅血,则我等数人,斯心方安。

日月合明功78 / 作者: / 来源:气功之巅


预备功:(一)

1、旋踵:双手置身后,距命门二、三寸,十指互抱,虎口圆撑,微曲膝,一足站式不变,一足足尖点地,内旋、外旋各九次。

2、旋膝双手置膝头,五指平伸,双腿并拢,曲膝,左旋、右旋各十二次。

3、旋胯:双手掐腰,直立,胯左旋、右旋各十二次。

4、旋肩:双手自然松垂,肩关节前旋、后旋各十二次。

5、旋头:双手自然松垂,头左旋、右旋各十二次。

夫人身之外,凡廿七位太极,自头至足,亦有九位太极,上述各节旋式,本太极修持秘法,叹世人多所不知。

请大家在练习上述各节旋转动作时,

123下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部