qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 奇门 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

奇门看阳宅技巧

2021-11-8 16:10| 发布者: 清宸| 查看: 725| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 奇门遁甲在生活中除了用于预测,还可以用于风水调理及诊断之用,在奇门中的用神都分别对应什么呢,请看下面的详细讲解。
奇门遁甲在生活中除了用于预测,还可以用于风水调理及诊断之用,在奇门中的用神都分别对应什么呢,请看下面的详细讲解。

大门值使门代表大门。落宫反映门的好坏影响。有时能反映位置,有时不行。

日主分年命,卧室看年命。年命所落之宫代表卧室,而不是日干。因住宅里住的不是一个人,日干不好代表,用年命最吉,用来区别应事吉凶。

奇门看阳宅技巧50 / 作者: / 来源:气功之巅


灶 厨房,由水火构成。住宅里有两种水,来水与去水。顺水不求万脉,逆水只求一滴。朝我来的水为上水,阳水,顺水为流走的水,去水,破财水。来水为厨房,来水为财。去水为卫生间,下水道。例:亥山巳向,七运建,卫生间在艮宫。破财破的厉害。8为旺星,犯下水,大凶主破财。壬为上水,自来水。癸为卫生间。丙是灶火,也为烟囱。看厨房看壬丙所落宫,可知财源好坏。天盘壬为出来的钱,地盘壬为源头。地盘壬临生门,为财源不断。山管人丁,水管财。

卫生间看癸所落之宫。

客厅天英星所落之宫表示客厅的情况,因英主礼。

阳台为内明堂。明堂分内、外明堂。外明堂为房子外的空地,明堂是财库,水聚明堂富千家。内明堂好,发财速。外明堂好,发财久远。内外衔接的明堂又呈S形,大吉。阳台上不要丢垃圾,可以养些花草、金鱼、龟聚财。水为气,气聚就发财。先看内明堂,再看外明堂有无煞气、垃圾、水之类。进山寻龙口,点穴看明堂。一看人,二看事,看明堂为看事业吉凶,看坐山为看人丁吉凶。


1、奇门测住宅先看坐山,看房子对人有无影响,再看事业财运。坐山有两种看法,一是实地勘测。

2、再把住宅放在大环境里看。生门为住宅,代表综合性的情况。时干也代表住宅。时干与日干的关系定住宅好坏,时干克人住不得。但时干是代表房子现在的情况,是现阶段的。生门则代表永久性的,整体素质。现在状态不好,住进去易出问题,但生门旺,可以调理。时干现在好,生门不吉,则房子现在还好,住时间长了不行。

大环境分整体和局部如何分析

局部的看法:生门放在中宫里看。例:生门在巽四宫,把生门放入中宫来看。先后天互换。离宫先天乾,离宫有问题,乾宫也要看,估计也会有问题的。然后比对八个宫的情况。

整体的看法:值符是大环境,值符所落宫之星。例:值符临天辅星,旺相,看坟地,子孙后代全是大学生。衰,出书呆子,神婆神汉。阴阳宅看法一样。天芮在震宫,搞医药的,但不太成功,因芮不旺,而且有的身体不好,肝胆有病,且顽固治不好。天冲星在离宫,当兵的,而且是营级以上干部。

12下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部