qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 佛家 密宗气功 查看内容
佛家显宗 密宗气功 佛学常识 佛教典籍 觉悟生慧 佛学研究

面相神态观命运

2022-1-15 18:58| 发布者: 清宸| 评论: 1|来自: 气功之巅

摘要: 五官端正乃系聪明相, 富翁圆满顶平方,有等话光头为叫富相,咁就个的和尚座座都系银房;
非神异以秘授,岂尘凡之解推。

若夫舜目重瞳,遂获禅尧之位。

重耳骈协,果兴霸晋之基。

当知骨格为一世之荣枯,气色定行年之体咎。

五岳朝归,今世钱财自旺。

鼻乃财星,管中年之造化。

额方而阔,初主荣华,骨有削偏,早年偃蹇。

目清眉秀,定为聪俊之儿。

面相神态观命运59 / 作者: / 来源:气功之巅


气浊神枯必是贫穷之汉。

天庭高耸,少年富贵可期,地阔方圆,晚岁荣枯定取。

视瞻平正,为人刚介平心,冷笑无情,作事机深内重。

诀死生之期,先看形神。定吉凶之兆,莫逃气色。

睛如鱼目速死之期,气若烟云,凶灾日至。

名成利遂,三台宫俱有黄光。文滞书难,两眉头各生青气。

金形色白声清向,木形粗发指如鎗,水形色黑头顶平,火形头尖色带红, 土形肉实面圆黄。

面相神态观命运98 / 作者: / 来源:气功之巅


五行齐备必定为人上,但世间无几得咁荣昌。

或者生得有好心田而无好相,所以相从心转可改祸呈祥。

五官端正乃系聪明相, 富翁圆满顶平方,有等话光头为叫富相,咁就个的和尚座座都系银房;

牙齐衣食能丰享,滕蛇入口必要饿到硬嘟嘟;

寿长耳大兼神壮,至怕脚跟唔到地必定少年亡;

准头青现身沾恙,印堂黑影就要买定棺箱;

眉粗折断兄弟丧,乌云满面就要损爹娘;

奸门有痣官非旺,墨侵月角小人伤;眼下浮青儿女丧,奸门低陷至少都要两个填房;

准头光润财星降,倘若一时微彩色带浮光,总是散财不用讲;

指甲光明正得儿女易养,掌中明润定必贵人长,骨硬艰辛,荣耀软掌;

高生驿马,远走他方,自古道额角岩崭爹早丧,山根低陷母先亡;

面皮宽厚朋情广,红根满眼,品性坚刚; 鼻内空囊斜目看,此人奸滑必要提防;

水星角卸乃系孤寒相; 目长眉短,难望弟兄帮,眉低压目神无壮,必定带埋藤条去跪妻房;

红筋泛面尽把烟花荡,好搽脂粉必定眼光光;唇红眼细必主邪缘广;

步步垂头个的定系扭计大王;

12下一页
1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

上一篇:正道平阴秘阳功

相关阅读

发表评论

最新评论

引用 dwddw 2023-5-11 19:57
感谢分享

查看全部评论(1)

返回顶部