qq_login 微信登录
注册忘记密码
气功之巅 首页 文章 易学 风水 查看内容
约5分36秒
语音朗读
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

如何选择风水宝地

2021-2-25 15:56| 发布者: 清宸| 查看: 100| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 一个国家不能没有龙脉和名山大山,否则难以产生影响人类历史的圣贤和政治楮英,因为在中国传统风水术中“龙”主贵,龙脉上的名山大山对优秀人才的诞生与发展有者独特的作用,中国是世界上唯一具有三大“干龙”的国家 ...
常言道人杰地灵。实际上,地灵才人杰。几千年来,中国先人为生存而积累下来的选择吉地的风水经验,可谓世界之最高学问。世界上最早的四大文明古国(埃及、中国、巴比伦、印度)多半先后衰落或者灭亡(巴比伦王国灭亡)了,唯有中国繁荣昌盛,探其原由,中国是世界上最大的风水宝地,中国有世界上独一无二的“三大干龙”一成列的山脉和两条最长的母亲河一长江、黄河,黄河与长江为中国大地血脉,像伟大的母亲一样世世代代滋养着中华儿女。一个国家不能没有龙脉和名山大山,否则难以产生影响人类历史的圣贤和政治楮英,因为在中国传统风水术中“龙”主贵,龙脉上的名山大山对优秀人才的诞生与发展有者独特的作用,中国是世界上唯一具有三大“干龙”的国家,三大“干龙”及其“五岳”孕育出众多奇英贤王,所以自古及今,中国人才济济。
 
中国人自古及今都重视与生存、发展相关的吉地选择。例如,商朝甲骨文中的占宅卜辞有:“庚午卜,丙贞:王勿作邑在口,兹帝诺。”(君王,请勿建“都邑”在“口”这个地方,如此,才是符合上天的旨意。)“辛卯卜,谷贞:基方作郭,其诺。”(在“基方”这位罝兴建城郭,是否可以?)文献记载了历史上第一个通晓风水的氏族部落酋长公刘,公刘(陏唐学者陆德明引《尚书大传》析:“公,爵;刘,名也。”世称“公刘")是周族人的始祖后稷的后代,还是一位善于利用地理风水的决策者。后稷的子孙经过9代才到公刘,公刘率领周氏族人离开了故地“邰”,迁移到风水更好的地方“豳”(bln,今陕西旬邑县内),在该地建造人工洞窟穴居,开垦荒地种植,使周族人日益兴盛起来,公刘带领周氏族搬家迁移为周王朝的建立奠定了坚实的基础。《诗经•公刘》叙述了周祖先公刘带领周氏族以及归顺者迁豳的经过:“笃公刘,于胥斯原,既庶既繁。既顺乃宣,而无永叹。陟则在蠓(小山),复降在原。何以舟之?维玉及瑶,鞞琫容刀。
 
笃公刘,逝彼百泉,瞻彼溥原。乃陟南冈,乃觏于京,京师之野。于时处处,于时庐旅。于时言言,于时语语。
 
笃公刘,于京斯依,跄跄济济。俾筵俾几,既登乃依,乃造其晳。执豕于牢,酌之用匏。食之饮之,君之宗之。
 
笃公刘,既溥且长,既录乃冈。相其阴阳,观其流泉。其军三单。度其隰原,彻田为粮。度其夕阳,豳居允荒。
 
笃公刘,于豳斯馆,涉渭为乱。取厉取锻。止基乃理,爰众爰有。夹其皇涧,溯其过涧,止旅乃密,芮鞠之即。”
 
这里描绘了公刘带领族人“佩上美玉,带上宝刀,选择风水吉地!”,他相土尝水,观察山川,相其阴阳,迁居到“豳”,建设家园,又率领其族人黾地耕田,田野中庄稼丰收在望。从上文充满一丝不苟的描述中,我们仿佛宥见公刘对“择地”风水操作的髙超技术,他为了相地,时而“陟巇(yrtn,小山)”,时而“复原”,时而看“逝泉”,时而原”,时而“陟冈”,时而“觏(看)京",时而“相其阴阳”,时而“观其流泉”,其过程类似于后世堪舆家们的相地四部曲——觅龙、察砂、观水、点穴。
 
《史记•周本纪》记载:
 
“公刘立……务耕种、行地宜;自漆、沮渡渭(河取材用,行者有资,居者有蓄积,民赖其庆,百姓怀之,多徙而归焉,周道自此始兴。”
 
继公刘之后,文献又记载了召公“相宅”。这个“相宅”史实,在历史上非常有名,由周朝大政治家周公(周文王的第四个儿子,姓姬名旦,又称为周公旦)指令担任“太保”(古代官职名,监护与辅弼国君之官)职务的召公寻找营建城邑的“吉地”。《尚书•召诰》记载:
 

12下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部