qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 道家 内丹仙学 查看内容
内丹仙学 道家典籍 外丹研究 道家思想 符箓研究 理论术语

道家内丹之返还法

2022-4-24 20:28| 发布者: 清宸| 查看: 203| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 返还法是道家内丹的一种入门锻炼方法,法简效宏,原出处记不清了,好像载于《中国气功精选.续篇》,我手头上的是一位朋友给的复印件,也不是很全,但它的功效实在是好,简单易练,出功快,功效大,所以介绍给大家, ...
一、返还法功法简介
返还法是道家内丹的一种入门锻炼方法,法简效宏,原出处记不清了,好像载于《中国气功精选.续篇》,我手头上的是一位朋友给的复印件,也不是很全,但它的功效实在是好,简单易练,出功快,功效大,所以介绍给大家,此功对那些怕冷、食欲不振、消化不良、经常感冒、汗多、体倦乏力、心力衰弱、气虚、阳虚等症状,有独特的辅助疗效。很多朋友通过练功都只好了上述病症。

二、行功步骤
第一步意守夹脊
首先吐浊气三口,然後叩齿砥舌。吸纳清气,攝归绛官(胸骨正中线上,两乳头之间的膻中穴内),静定片刻,以意移入天目(二目中心上二分),凝神不散片刻,意念再由泥九向下经过玉枕注入夹脊(在两膏盲俞之间。两膏肓俞平第四胸椎棘突下,督脉旁开三同身寸)。专心一志守之。每日如此行持二次,每次最少三十分锺。速者数日,迟者半月,自感夹脊炽热或略有胁痛,这种现象说明第一步功夫已完成。

道家内丹之返还法40 / 作者: / 来源:气功之巅


第二步移守两腰
仍由绛宫开始,用意将气经夹脊注下送入两腰,息心静养,必须等到两腰跳动不止。再进行第三步锻炼。

第三步安居海底(会阴)
仍照第一步功法开始。用意将气由夹脊经两腰送入会阴。如果会阴穴有跳动感,切莫理睬它。此时浑身通泰,酥暖如醉,专志安居。片刻後跳动静止,心境清静,忽觉气从海底上升至脐,再回降海底。以後每一吸入。则内息上升至脐,与外息相交,全任自然,万勿用意念控制,意念起则内气散,虽坐无益,必须重新开始。所以锻炼此功,每一步一定要作到一心不乱。每日坐两次。每次从数十息增至数面息。旬日後,腰腹炽热,即使阳虚而手足素冷者亦逐渐回暖发热,如此行持,每日阳舆,甚思淫欲,此乃一阳(先天之气〕初复。此时尚不可贸然采取聚入泥丸(炼内丹,人称为“采药”》,否则阳虽增而阴未添。造成阴不能涵阳,,阳必外越,化成鼻液而下垂,则前功尽弃。故锻炼时必须清心须寡欲。如此坚持一个月,等到阴精足。虽然阳气比前一段时间更旺盛,反而会一无欲念。这就是所谓火被水制,相火不能独旺。以此为标准而作为采药期,则万无一失。(转载请注明出自气功之巅:chinaqigong.com)

三、辅助功---暖肾法
1、半夜子时一阳初复,披衣起床,两手搓极热,以一手掩住脐眼,凝神于内肾,久久习之而精气旺盛。

2、夜卧时以手握住外肾令暖。

注意:最好在有经验的气功师的指导下练习,切勿在未弄懂功法要旨、擅自改编的情况下练功!
1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

下一篇:九转真丹功上一篇:丹道站桩功

相关阅读

最新评论

返回顶部