qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 风水 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

阴宅风水望坟决断口诀

2022-5-8 14:40| 发布者: 清宸| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 祖传望坟断一1、点穴销一指如隔万层山。坟后无来龙,久后绝人丁。坟后坑又低财散子孙稀。
祖传望坟断一1、点穴销一指如隔万层山。坟后无来龙,久后绝人丁。坟后坑又低财散子孙稀。
2、水绕玄武出英豪。坟后若要水临头,小儿不长久。
3、坟后若是如仰瓦,子孙无根芽。 坟前水直去,男女淫荡匪。
4、坟前水不交,男死女必逃。 坟前水卷詹,男女不周全。
5、坟前水不聚,男女无衣食。 坟前水又聚,辈辈衣食足。
6、坟前无余气,久后缺子媳。 虎砂高龙砂低,女多男子稀。
7、行龙背上点一穴,一半逃亡一半绝。龙虎砂上迁一穴,不能藏风必受贫。

阴宅风水望坟决断口诀60 / 作者: / 来源:气功之巅


8、水走青龙头小儿不长久。 明堂坑坑有乱石,后人主眼疾。
9、龙身有虎有池亦主后人有眼疾。 明堂如簸箕,子孙穷到底。
10、明堂如月圆,子孙有余钱。 明堂如掌心,富贵斗量金。
11、外堂容万马,声名扬天下。 左右水射坟,半年要死人。
12、前后水射墓,辈辈出绝户。 水右卷詹,伤女不伤男。
13、若犯左卷詹,寡妇掌家权。 左边高右边低,必定主克妻。
14、一边有水一边无,无水穷有水富。穴右脉气盛辈辈旺人丁。
15、穴前得水永不穷。 得水不得气,财旺子孙稀。
16、得气不得水,旺人贫到底。左右眠弓水不到堂人旺财不旺。
17、左右砂返水斜走,人孤贫穷财有囚。龙身有气子孙永不贫。
18、印星居水口,子孙千科用。 案外有官星,家中有贵人。
19、穴不起顶水临头,定出扒灰头。坟顶无下唇,寡妇泪满襟。
20、坟后山探头,必主损人丁。穴后顶气不正家中不断有贼名。
21、龙大水又小,贫穷直到老。 堂水若直去,官司不停息。
22、明堂水直长,必定损牛羊。 穴后水太深,定出吊死人。
23、穴星如柳叶,定主败家业。 穴星如丁尖,丁财两艰难。
24、坟前砂气如抡头,葬后必定哭交流。为何此地不旺财,只因不能纳水来。
25、何知人家不伶俐,只因慢散不藏气. 何知此地出名士,秀峰生在巽方地。
26、坟后水缠头,男女个不高, 坟后有大坑,长子人不兴。
27、坟后有地低,人旺主克妻。 坟前有大扇,子孙坐都县。
28、坟前如牛槽,断子又绝苗。 坟前慢慢低,辈辈人定稀。
29、坟后两坑一小路,不出淫妇出坐夫。
30、一入人家坟便知其家人,右高发次子,左高发长门。
31、左右脉气断,腿脚不能站。 左右砂气断,耳聋听不见。
32、凹坑葬一坟,缺少拜孝人, 山恶令人怕,子孙逢人骂。
33、明堂有凹风,子孙辈辈穷。 左右有凹风,少郎并贫穷。
34、东南有凹风,妇女命早倾。 西南有凹风,继母到家中,
35、东北有凹风,男女淫乱生。 西北有凹风,老公败门庭(风)
36、坟后有凹坑,淫乱有声名。 明堂有高凸,印浮水面中。
37、坟后有高凸,淫绝息声名。 左右有高凸,仓库富贵生。
38、西北有高凸,老公百岁零。 东北有高凸,子孙排重重。
39、东南有高凸,长女有功名。 西南有高凸,老母寿如松。
40、明堂路冲坟,伤眼病长存。

12下一页
1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部