qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 八字 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

十天干论乙木

2022-5-20 19:22| 发布者: 清宸| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 如果八字水多而寒湿,乙木气弱,则纵得阳光热能来温培育荣亦恐无济于事(骑马亦忧,马指午);如果四柱甲木众多(藤萝系甲),生于春天固然生机盎然,即令生于秋天,因木势强旺,故也不怕金来克伐。 ... ... ...
乙木的性质及其宜忌

《滴天髓》说:「乙木虽柔,刲羊解牛,怀丁抱丙,跨凤乘猴;虚湿之地,骑马亦忧,藤萝系甲,可春可秋」

这就是说,乙木乃属于较柔的植物,好像藤萝一样,虽说其赋性阴柔,然如势力强盛,仍有能力疏解土气,制服土行(刲羊解牛,羊指未土,牛指丑土),并能胜任火神泄秀,甚至还经得起金神的裁修考验(跨凤乘猴,凤指酉,猴指申)。

如果八字水多而寒湿,乙木气弱,则纵得阳光热能来温培育荣亦恐无济于事(骑马亦忧,马指午);如果四柱甲木众多(藤萝系甲),生于春天固然生机盎然,即令生于秋天,因木势强旺,故也不怕金来克伐。

十天干论乙木67 / 作者: / 来源:气功之巅


《醉醒子》说:木「乙木根亥种得深,只宜阳地不宜阴,漂浮最怕多逢水,克制何须苦用金;南去火焚灾不浅,西行土重祸尤侵,栋梁不是连根木,辨别工夫好用心」。

这就是说乙木如果通根而强,宜用火来泄气而不宜逢水来助强;要对付乙木,不必一定用金克伐,有时遇到泛滥的旺水也能将乙木连根拔起或令其漂浮无依。倘乙木气势很弱。遇到南方火来焚化必定灾殃不浅,遇到土金来盗克更是祸害重重;甲木是属栋梁之类的木材,乙木则属有根有叶的植物,两者之间有一些区别,研命者在辨认方面须特加注意。

 《三命通会》说:「乙木属阴,为生气之木,遇春生而花叶茂盛,亦喜生于小春(即十月)之令。逢亥卯未、申子辰二局,更行北运,虽透丙、丁、庚、辛亦不妨;所忌寅午戍火、巳酉丑金,多伤残,再行南运,主夭无疑」

 《穷通宝鉴》说:三春乙木,为芝兰蒿草之物,丙、癸不可离也。春乙见丙,卉木向阳,万象回春,须癸滋养根基丙癸齐透天干,无化合制克,自然登科及第,故书曰:「乙木根亥种得深,只宜阳地不宜阴,漂浮只怕多逢水,克制何须苦用金」。

又说:「三夏乙木,木性枯焦,四月专尚癸水,五、六月先丙后癸,夏至前仍用癸水」。又说:「三秋乙木,金神司令、先丙后癸;惟九月端用癸水,恐丙暖戊土为病也」。

又说:「十月乙木,木不受气,而壬水司令,取丙为用,戊土为次。十一月乙木花木寒冻,一阳来复,喜用丙火解冻,则花木有向阳之意,不宜用癸以冻花木,故端用丙火。十二月乙木,木寒宜丙,有寒谷回春之象,得一丙透,无癸出破格,不特科甲,定主名臣显宦;丙火藏支,食气而已;干支无丙,一介寒儒」。

乙木

乙生春月,喜见金强,酉丑亥吉,南地为殃。(身旺官旺而用官,则不宜见伤食。)

乙生春冬,时遇辰巳,印地荣贵,丙丁多耻。(春乙逢庚辰辛巳时,皆要用水印化杀方为贵征,用伤食制杀则下矣。)

乙木春生,丙丁为用,柱无金水,南地食俸。怕逢水金,会木入墓,透土不忌,北行无误。

(此木火假伤官行伤官运发,忌见官印运,喜财运。)

乙日时逢,辰巳午未,运火土金,皆成富贵。亥卯未地,原有一二,会成木局,大为不利。

(此时上偏财格,忌比劫运。)

乙生夏月,柱遇壬庚,酉运拟贵,丙地平平。庚壬有根,秀才必中,巳丑印吉,酉日无用。

(木火伤官用印,酉运壬水逢生,乃杀印相生,主贵。丙地伤官见官,不利。庚壬官印有根,则有官职。巳丑拱杀生印,吉。

12下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部