qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 八字 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

六亲总篇

2022-6-22 19:50| 发布者: 清宸| 查看: 51| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 用日干为主:正印正母;偏印偏母及祖父也;偏财是父,乃母之 夫星也,亦为偏妻;正财为妻;偏财为妾,为父是也;比肩为兄弟姐妹也;七杀是男;正官是女;食神是男孙;伤官是女孙及祖母也。 ...
《六亲总篇》

夫六亲者:父、母、兄弟、妻财、子、孙是也。

用日干为主:正印正母;偏印偏母及祖父也;偏财是父,乃母之 夫星也,亦为偏妻;正财为妻;偏财为妾,为父是也;比肩为兄弟姐妹也;七杀是男;正官是女;食神是男孙;伤官是女孙及祖母也。

妇人命取六亲,与男命不同:取官星为夫星;七杀是偏夫;食神是男;伤官是女。

经云:“男取克干为嗣,女取干生为子息及奴婢也。”

年为祖上,月为父母伯叔兄弟门户,日为妻妾己身。

且如六亲受克何如?印绶见财,克母及祖母也;见比劫陽刃,克妻妾及父也;官杀多者,难为兄弟;伤官食神多,难为子息;枭印伤孙,克祖母也。

六亲总篇57 / 作者: / 来源:气功之巅


譬如:正印作合母不正;财作合妻不正;官作合女不正;偏财作合妾不正;比肩作合姊妹不正;伤官作合祖母不正;食神作合孙女不正。

假如甲日为主,见癸为母,见戊辰戌为父及妾,见己丑未午字,则与戊字相争夺,又伤癸水,克母之 义明矣;见甲寅字,克父及妾;见庚申字,主克兄姊也;见乙卯字克弟妹;见丙巳字克子女也;余仿此。此必以岁运见何字,则克何人;更将冲克衰旺向背,将来者进,功成者退。兼有孤神寡宿,旬中有空亡者忌,二三反吉。

金空则鸣,火空则发,水空则流,此三者上吉;木空则朽,土空则崩,二者主凶。当以本生年起,克害无疑也。

《六亲捷要歌》

分禄须伤主馈人,比肩重迭损严亲;
正财克母偏财父,夫妇相刑值退神。
食神有寿妻多子,偏官多女少麒麟;
乘旺伤官嗣必绝,中和印绶自荣身。

《论父》

偏财是父,乃印绶之官星也。

如甲日以戊为父,再见甲寅字、或木局全、或临死绝冲刑之地,主克父也;不然,主离异不睦、或疾病残伤。若得庚字申字救,庶无大害。

如甲旺戊衰,亦主有疾少靠。

如戊临生旺、贵人、天月德地,亦主有贵;更得丙丁生助,享父之福无穷。

如临杀地,父死他乡。

居衰败受制之处、墓绝之地,主父平常,不得父力也。

《论母》

正印者,乃生我之身也。

如甲日以癸为母,遇己丑未主克母;见多,

123下一页

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部