qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 功法 武当气功 查看内容
健身气功 医疗气功 太极气功 少林气功 硬气功 性气功 当代功法 女子气功 武当气功 峨嵋气功

武当太乙内功导引术

2022-6-25 16:15| 发布者: 清宸| 查看: 934| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 武当太乙内功导引术,以引为主,是武当丹法以形引气的重要典范,其主要功能是通过练习形体动作来加强五脏的功能,使五脏坚实,精气充盈。
武当太乙内功导引术,以引为主,是武当丹法以形引气的重要典范,其主要功能是通过练习形体动作来加强五脏的功能,使五脏坚实,精气充盈。

【总歌】
玉虚宫内导引功,内练五脏引五行。

太虚羽化虚空立,周身放松妙无穷。

真元内固生癸水,万法归宗第一功。

手托明月引金风,肺宫安宁天地明。

托天翘剪撑天地,内闭三阳脾胃行。

霸王举鼎神力大,三焦贯通肝胆宁。

河车妙法谁人晓,阴阳既济离火平。

五气朝元溶五行,百脉齐收切莫轻。

太乙导引功行毕,内精外华化长生。

一、预备势(太虚羽化)
【歌诀】 太虚羽化自新生,忘掉吾相道自明。 自然妙法演大道,融汇虚空显真形。

【动作】

1. 两脚并步正身直立,两掌垂于体侧,呼吸自然,目光内含。

武当太乙内功导引术85 / 作者: / 来源:气功之巅


2. 左脚横开一步,与肩同宽,头正身直,二目垂帘向前下方斜视。从头到脚,进行周身放松。

武当太乙内功导引术41 / 作者: / 来源:气功之巅


二、真元内固
【歌诀】 跨虎登山目瞪圆,真元鼓荡壮先天。 筑基练气是根本,内练真阳此为先。

【动作】

1. 两腿屈膝下蹲,成中马步桩;两手握固上提,两臂向后背弯曲,


鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部