qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 杂谈 名山庙观 查看内容
人物 反伪 名山庙观

三亚南山佛教文化苑

2021-3-15 15:49| 发布者: 清宸| 查看: 731| 评论: 0|原作者: 岳乐民 |来自: 气功之巅

摘要: 南山佛教文化苑,以展示佛教的优秀文化为主,富含深刻的哲学道理,是一座能够启迪人生智慧的园区。佛教文化苑中的主要建筑有三亚南山寺、三亚南山海上观音、观音文化苑、天竺圣迹、佛名胜景官苑、十方塔林和归根园、 ...
三亚南山佛教文化苑,位于南山风景区内。三亚南山风景区依托着南山独特的地理文化环境已经发展成为全国最大的佛教文化旅游风景区。      

南山,一直被认为是吉祥长寿的象征,俗话说“福如东海,寿比南山”就是这个意思。历史上,曾经有多位弘扬佛教文化的使者居住在这里。南山是中国著名的佛教圣地之一。南山文化风景区分为三大部分,分别是南山佛教文化苑、中国福寿文化园以及南海风情文化园。(转载请注明出自气功之巅:chinaqigong.com)

南山佛教文化苑,以展示佛教的优秀文化为主,富含深刻的哲学道理,是一座能够启迪人生智慧的园区。佛教文化苑中的主要建筑有三亚南山寺、三亚南山海上观音、观音文化苑、天竺圣迹、佛名胜景官苑、十方塔林和归根园、佛教文化交流中心、素斋购物一条街等。
   

三亚南山佛教文化苑40 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑87 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑28 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑15 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑56 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑57 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑7 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑56 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑0 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑62 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑52 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑20 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑70 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑34 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑7 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑8 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑40 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑1 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑73 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑16 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑73 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑9 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑0 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑29 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑22 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑69 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑32 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑46 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑3 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑98 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑38 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑30 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑53 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑23 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑69 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑94 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑37 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑70 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑36 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑25 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅三亚南山佛教文化苑7 / 作者:岳乐民  / 来源:气功之巅 

 

 
1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部