qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 道家 内丹仙学 查看内容
内丹仙学 道家典籍 外丹研究 道家思想 符箓研究 理论术语

道家筑基法

2021-4-19 17:58| 发布者: 清宸| 查看: 1337| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 道家丹功修炼,须明顺逆。顺即顺天道,逆即逆天行。顺天道即筑基,包括炼神、炼气、炼精的三种实功,乃后天也。逆天行即上乘仙功,还丹以上的层次,包括精化气、气化神、神还虚、虚合道的化功,乃先天也。要想真正进 ...
道家丹功修炼,须明顺逆。顺即顺天道,逆即逆天行。顺天道即筑基,包括炼神、炼气、炼精的三种实功,乃后天也。逆天行即上乘仙功,还丹以上的层次,包括精化气、气化神、神还虚、虚合道的化功,乃先天也。要想真正进入气功神秘的殿堂,必须经过筑基一关。下面具体谈谈筑基中的三炼实功。

道家筑基法74 / 作者: / 来源:气功之巅

—、筑基炼神

张紫阳曰:“吾别无他术,为能定心。”又曰:“目不乱视,神返于心,乃静之本。”炼神可分四步,即收心、守一、止念、入静。

具体炼法:室内练功,须选光线适中、通风无干扰为最好。后净手、净口、净心以去邪念,焚香三支,以去秽气。另自做二尺见方、一寸半厚软垫一个,做为静坐用。室外炼功,须选空气清新、并且避风无干扰的高地为佳。如果有山水更好,不可靠近坟场。因在坟场内炼功,如功力不深,坟场阴秽气太重,可能出现各种幻景,有碍炼功。并自做护法宝圈一个:中药房买雄黄64克,均匀地装入64个小布袋中,用黄布3寸宽,12尺长,使宽度对折,缝成筒状,并把小布袋装入筒内,两头缝上,即成一个圈。炼功时座在圈内,以避虫毒。

自然端坐后,即取心法口诀:手掐子午诀(左手在上,右手在下,左手拇指掐中指尖,右手拇指掐左手无名指根)净心片刻,收神光,观鼻端白,待白茫茫时,暝目,上注日月天罡(两眼与天目成“品”的上口处),用意须轻。片刻,天罡处即有气旋,渐忘却,入虚空。

如杂念纷纭,可用以下四法:1、斩念法:待念刚生,立即忘却,使其无法连续;2、顺念法:如旧念未消,新念又起,无法斩断时,可顺此念,任其天南海北遨游,久之念尽,即无念也;3、紫阳以事炼心法:夫妄念莫大于喜怒,怒里回思,则不怒,喜中知抑,则不喜,种之皆然,久而自静;4、庄子听息法:耳听于息,心相随之,久之听亦不听,息亦不息,念住矣。

二、筑基炼气

吾师有云:“筑基炼气乃炼呼吸之气与内气。炼呼吸气又称调息,属后天中的后天气。而内气包括营卫之气和丹田元气,总称后天气。”故炼气当先调息。

1、调息:张三丰曰:“调息不难。心神一静,随意自然,我只守其自然,加以神光下照,即调息也。调息者,调度阴跻之息与心中之气相会与神,凝气穴之中也。”

伍冲虚曰:“古人托名调息者,世人之息一呼一吸均平,无用调矣。仙家托名调息者,非世法之用,乃调其无气,而至有为。其以神驭气,行之必住,住之必行,在乎停住之间而调之也。随往来之理,而不执滞往来之行,欲合乎似无之呼吸,似心息相依之说。” 

123下一页
3

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (3 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部