qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 佛家 佛教典籍 查看内容
佛家显宗 密宗气功 佛学常识 佛教典籍 觉悟生慧 佛学研究

佛说大乘无量寿庄严经卷上

2021-5-13 14:07| 发布者: 清宸| 查看: 1079| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众三万二千人俱。皆得阿罗汉。具大神通。其名曰尊者阿若憍陈如。尊者马胜。尊者么瑟比拏。尊者大名。尊者跋多婆。尊者称天。尊者离垢。尊者妙臂。尊者布阑拏枳曩。尊者憍 ...
如是我闻。一时佛在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众三万二千人俱。皆得阿罗汉。具大神通。其名曰尊者阿若憍陈如。尊者马胜。尊者么瑟比拏。尊者大名。尊者跋多婆。尊者称天。尊者离垢。尊者妙臂。尊者布阑拏枳曩。尊者憍梵波提。尊者优楼频螺迦叶。尊者那提迦叶。尊者舍利子。尊者大目乾连。尊者摩诃迦旃延。尊者摩诃俱絺罗。尊者劫宾那。尊者摩诃[利-禾+尊]那。尊者弥多罗尼子。尊者阿那律。尊者喜。尊者紧鼻哩拏。尊者须菩提。尊者哩嚩帝。尊者佉襧啰嚩你枳曩。尊者摩贺啰倪。尊者波啰野尼枳曩。尊者嚩拘隶曩。尊者阿难陀。尊者罗睺罗。尊者善来。如是等三万二千人俱。

佛说大乘无量寿庄严经卷上20 / 作者: / 来源:气功之巅


尔时尊者阿难。即从座起偏袒右肩。右膝著地合掌顶礼。白佛言。世尊。如来应正等觉。诸根清净。面色圆满。宝刹庄严。如是功德得未曾有。云何所行广大妙行。及过去未来诸佛所行。愿为宣说。佛告阿难。善哉善哉。汝为利益一切众生。怀慈愍心。能问如来微妙之义。汝今谛听善思念之。如来应供正遍知。今为汝说。

佛告阿难。如过去无量无边不可思议阿僧祇劫。尔时有佛世尊出现于世。名曰然灯如来应正等觉。彼然灯佛前。复有世尊出现世间。名钵啰多波野输如来。又彼佛前有佛出世。名发光如来。又彼佛前有佛出世。名赞那曩誐啰护如来。又彼佛前有佛出世。名须弥劫如来。又彼佛前有佛出世。名月面如来。又彼佛前有佛出世。名无垢面如来。又彼佛前有佛出世。名无著如来。又彼佛前有佛出世。名龙主如来。又彼佛前有佛出世。名日面如来。又彼佛前有佛出世。名山响音王如来。又彼佛前有佛出世。名须弥峰如来。又彼佛前有佛出世。名金藏如来。又彼佛前有佛出世。名火光如来。又彼佛前有佛出世。名不动地如来。又彼佛前有佛出世。名琉璃光如来。又彼佛前有佛出世。名月王如来。又彼佛前有佛出世。名日音如来。又彼佛前有佛出世。名散华庄严如来。又彼佛前有佛出世。名吉祥峰如来。又彼佛前有佛出世。名持海慧自在通王如来。又彼佛前有佛出世。名施光如来。又彼佛前有佛出世。名大香象光如来。又彼佛前有佛出世。名离一切垢如来。又彼佛前有佛出世。名勇猛峰如来。又彼佛前有佛出世。名宝光如来。又彼佛前有佛出世。名持多德得通如来。又彼佛前有佛出世。名过日月光如来。又彼佛前有佛出世。名最上琉璃光如来。又彼佛前有佛出世。名慧花开心行出生如来。又彼佛前有佛出世。名大华林通王如来。又彼佛前有佛出世。名一月光如来。又彼佛前有佛出世。名破无明黑暗如来。又彼佛前有佛出世。名真珠珊瑚盖如来又彼佛前有佛出世。名三乘法自在王如来。又彼佛前有佛出世。名师子海峰自在王如来。又彼佛前有佛出世。名梵音声自在王如来。又彼佛前有佛出世。名世自在王如来应正等觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。而于法中。有一苾刍。名曰作法。信解第一。明记第一。修行第一。精进第一。智慧第一。大乘第一。尔时苾刍。离自本处来诣佛前。头面礼足于一面立。即以伽他叹佛面色端严。复发广大誓愿。颂曰:

如来微妙色端严一切世间无有等

光明无量照十方日月火珠皆匿曜

愿我得佛清净声法音普及无边界

宣扬戒定精进门通达甚深微妙法

智慧广大深如海内心清净绝尘劳

超过无边恶趣门速到菩提究竟岸

亦如过去无量佛威光普照众生界

为彼群生大导师度脱老死令安隐

常行布施及戒忍精进定慧六波罗

未度有情令得度已度之者使成佛

我以一切伸供养百千俱胝那由他


鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

相关阅读

最新评论

返回顶部