qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
查看: 513501|回复: 743

会员积分分组及相关权限说明(试行)

  [复制链接]
06_avatar_middle
累计签到:722 天
连续签到:1 天

290

主题

2704

帖子

87万

积分

管理员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
872439
online_admin 发表于 2007-12-17 19:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
会员积分分组及相关权限说明(试行)

为了进一步完善会员积分和级别的功能,中华气功论坛从即日起将会员级别做了相应的调整。特殊级别          星星数        阅读权限                  评分权限            主题(附件)最高售价

VIP会员            10              10                           1,30,60                    100

荣誉贵宾            11              10                           1,30,60                    100

论坛版主            12              12                           1,30 ,80                  120

会员级别      积分         星星数        阅读权限       使用BLOG           评分权限  允许使用昵称和自定义头衔      主题(附件)最高售价

负分会员     -9999-0        0               1                    否                      无                  否                                         10
新手上路     0-10             1               5                    是                      无                  是                                         30
初级会员   10-150            2               5                    是                      无                  是                                         30
中级会员   150-300          3               8                     是                      无                 是                                         50
高级会员   300-600          4               8                     是                    1,5 ,5           是                                       50
超级会员   600-1200         5               8                     是                    1,5 ,10         是                                       50
青铜长老   1200-2500        6               10                   是                    1,10 ,10        是                                        80
白银长老   2500-5000        7               10                   是                    1,10 ,20        是                                        80
黄金长老   5000-8000        8               10                   是                    1,20 ,30        是                                         100
翡翠长老   8000-12000       9               10                   是                   1,20,40        是                                         100
白金长老   12000-18000      10              10                  是                    1,30,50        是                                         100
钻石长老   18000-25000      11              12                  是                    1,30,60       是                                         120
荣誉元老  25000-9999999     12              12                 是                    1,30 ,80     是                                         120

2个星星折合1个月亮,2个月亮折合1个太阳
淡淡红尘路,一笑谢沧桑!
06_avatar_middle
累计签到:722 天
连续签到:1 天

290

主题

2704

帖子

87万

积分

管理员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
872439
ico_lz  楼主| 发表于 2007-12-17 19:17:00 | 显示全部楼层

积分设置

积分由功德、金币、页面浏览量和在线时间这四项组成,计算公式为 功德*0.5+金币*3+页面浏览量/200+在线时间(单位小时)*3

  (1)功德值由以下组成:
       发主题 +5功德
       回复 +2功德
       加为精华 +30功德
      上传附件 +3功德(如果是电子书管理员会依据情况另加)
       访问推广  +5功德
      注册推广  +8功德
       参与投票  +3功德

  (2)金币:被加为精华+10金币  

        金币和功德可以互换,1金币等于5功德,5功德等于1金币(互换方法请查看:)

网站金币的作用:

  金币为网站的通用虚拟积分,可以提高网站会员在论坛的权限和级别,这些主要包括阅读权限、下载文件权限、购买道具权限、购买本站商品等。
淡淡红尘路,一笑谢沧桑!
06_avatar_middle
累计签到:722 天
连续签到:1 天

290

主题

2704

帖子

87万

积分

管理员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
872439
ico_lz  楼主| 发表于 2007-12-17 19:17:37 | 显示全部楼层

快速获取金币的方法:

(1)、发贴。在论坛发贴或回复帖子都可以获取功德,功德和金币可以互换,发一个帖子加5个功德,1金币等于5功德,也就相当于发一个帖子就可以获得一个
            金币。

(2)、宣传推广。登陆本站宣传中心,即可获取您的宣传推广代码,为本站访问推广加5功德,注册推广加8功德,这个获取功德非常快,或许您在其它网站或论
            坛或QQ上不经意的发布 一 次您的推广代码,几天就可以获取很多的功德,再用功德转化为金币即可。

(3)、主题(附件)出售。主题(附件)出售是指作者可以将自己发表的主题(附件)隐藏起来,只有当浏览者向作者支付相应的交易积分后才能查看主题(附件)内容。
            您可以把自己的电子书、软件、图片、文章等发帖子出售,不同的级别允许的最高附件售价是不同的。(主题(附件)出售发帖方法见)

(4)、发布您的练功日记,原创文章或原创电子书等,此类帖子我们都会依据情况加为精华,最底为您加50金币,同时依据资料质量予以更多金币奖励。

(5)、领取红包。现在开启的红包有每时红包、每日红包、生日红包、论坛之星红包和节日红包等,可领取的数目不等,登陆会员即可领取。

(6)、使用人民币从网站兑换积分。1元人民币可兑换10个金币。欢迎赞助本网站(此是无偿赞助,不是售卖)。
淡淡红尘路,一笑谢沧桑!
04_avatar_middle

尚未签到

0

主题

26

帖子

54

积分

初级会员

Rank: 2

积分
54
QQ
online_member 发表于 2008-6-18 15:36:33 | 显示全部楼层
怎么用人民币买金币呀
80_avatar_middle
累计签到:1 天
连续签到:0 天

155

主题

1581

帖子

1万

积分

白金长老

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
15340
QQ
online_member 发表于 2008-6-18 14:52:24 | 显示全部楼层
但最好的方法是不收钱,才能把武学发扬光大
80_avatar_middle
累计签到:1 天
连续签到:0 天

155

主题

1581

帖子

1万

积分

白金长老

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
15340
QQ
online_member 发表于 2008-6-18 14:51:50 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
58_avatar_middle

尚未签到

14

主题

7848

帖子

5352

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8

积分
5352
online_member 发表于 2008-6-15 10:00:51 | 显示全部楼层
谢谢告知
58_avatar_middle

尚未签到

14

主题

7848

帖子

5352

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8

积分
5352
online_member 发表于 2008-6-14 19:58:22 | 显示全部楼层
xiexie !
58_avatar_middle

尚未签到

14

主题

7848

帖子

5352

积分

黄金长老

Rank: 8Rank: 8

积分
5352
online_member 发表于 2008-6-14 19:55:53 | 显示全部楼层
会员积分分组及相关权限说明(试行)69 / 作者:lujun88 / 帖子ID:2328 会员积分分组及相关权限说明(试行)18 / 作者:lujun88 / 帖子ID:2328
46_avatar_middle
累计签到:1 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

196

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
196
online_member 发表于 2008-6-11 21:39:20 | 显示全部楼层
学习
80_avatar_middle

尚未签到

0

主题

115

帖子

326

积分

高级会员

Rank: 4

积分
326
online_member 发表于 2008-6-7 19:54:30 | 显示全部楼层
会员积分分组及相关权限说明(试行)72 / 作者:中华男儿 / 帖子ID:2328 会员积分分组及相关权限说明(试行)21 / 作者:中华男儿 / 帖子ID:2328 会员积分分组及相关权限说明(试行)0 / 作者:中华男儿 / 帖子ID:2328
06_avatar_middle
累计签到:722 天
连续签到:1 天

290

主题

2704

帖子

87万

积分

管理员

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

积分
872439
ico_lz  楼主| 发表于 2008-1-23 17:52:02 | 显示全部楼层

会员附件上传权限

级别          最大附件尺寸(M)     每天最大附件总尺寸(M)

新手上路       5                   30

初级会员       5                   80

中级会员       5                   80

高级会员       5                   120

超级会员       5                   120

青铜长老       6                   120

白银长老       6                   160

黄金长老       7                   160

翡翠长老       7                   160

白金长老       8                   180

钻石长老       8                   180

终极元老       9                   180

特殊用户组:

荣誉贵宾       8                   180

VIP会员        8                   180

版主           8                   180

超级版主       8                   180
淡淡红尘路,一笑谢沧桑!
55_avatar_middle
累计签到:1 天
连续签到:0 天

1

主题

114

帖子

1536

积分

青铜长老

逍遥者

Rank: 6Rank: 6

积分
1536
QQ
online_member 发表于 2008-2-1 15:50:00 | 显示全部楼层
会员积分分组及相关权限说明(试行)85 / 作者:xuwendong / 帖子ID:2328 会员积分分组及相关权限说明(试行)34 / 作者:xuwendong / 帖子ID:2328 会员积分分组及相关权限说明(试行)36 / 作者:xuwendong / 帖子ID:2328 会员积分分组及相关权限说明(试行)11 / 作者:xuwendong / 帖子ID:2328
26_avatar_middle

尚未签到

39

主题

148

帖子

2万

积分

钻石长老

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

积分
21546
online_member 发表于 2008-2-9 13:24:45 | 显示全部楼层
明白了,谢谢告知。
34_avatar_middle

尚未签到

0

主题

42

帖子

131

积分

初级会员

Rank: 2

积分
131
QQ
online_member 发表于 2008-2-11 14:55:33 | 显示全部楼层
时间太紧张了!有好多事情了解的太小,以后请大家多提携!
在此表示衷心的感谢啦!
34_avatar_middle

尚未签到

0

主题

42

帖子

131

积分

初级会员

Rank: 2

积分
131
QQ
online_member 发表于 2008-2-11 14:56:49 | 显示全部楼层
会员积分分组及相关权限说明(试行)49 / 作者:jinsihulu / 帖子ID:2328 时间太紧张了!有好多事情了解的太小,以后请大家多提携!
在此表示衷心的感谢啦!
45_avatar_middle

尚未签到

0

主题

7

帖子

10

积分

初级会员

Rank: 2

积分
10
QQ
online_member 发表于 2008-2-16 09:49:15 | 显示全部楼层

感谢

感谢!会员积分分组及相关权限说明(试行)9 / 作者:yiyuansanfan / 帖子ID:2328
64_avatar_middle

尚未签到

0

主题

10

帖子

43

积分

初级会员

Rank: 2

积分
43
online_member 发表于 2008-2-16 21:27:32 | 显示全部楼层
非常感谢
周末愉快

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qq_login 微信登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表