qq_login 微信登录
注册忘记密码
174401eog5b3sb52c200u3
气功之巅 首页 文章 易学 奇门 查看内容
风水 八字 起名 择日 星座 六爻 六壬 梅花 紫薇 奇门 手相 面相

奇门遁甲:三诈五假法

2022-1-31 15:40| 发布者: 清宸| 查看: 530| 评论: 0|来自: 气功之巅

摘要: 阳遁直符前二宫为太阴,阴遁直符后二宫为太阴。谓奇门与太阴三者不能皆得,若得二者,亦吉,遇之可伏兵也。
三诈五假: 
歌曰:奇及闸兮共太阴,三般难得总加临。若还得二亦为吉,举措行藏必遂心。

阳遁直符前二宫为太阴,阴遁直符后二宫为太阴。谓奇门与太阴三者不能皆得,若得二者,亦吉,遇之可伏兵也。
古经云:凡欲经求万事宜,体开生下合乙丙丁即吉。又取阴门相助,谓之三诈。凡太阴六合九地宫助奇门,全备用之,有十分之利。若三门合三奇无诈宫,谓之有奇。无阴得七分之利。若三门合太阴无三奇,谓之有阴无奇,犯者不利。
若三门合三奇,下临太阴宫,名曰真诈。
若三门合三奇,下临九地宫,名日重诈。
若三门合三奇,下临六合宫,名日休诈。
真诈宜施恩隐遁求仙。重诈宜进人口,取财拜官授爵。体诈宜合药,治邪祈禳之事。

奇门遁甲:三诈五假法54 / 作者: / 来源:气功之巅

 
若杜门合丁己癸,下临九地,名曰地假,宜潜伏。此三时加杜门者,可以藏形隐神。若杜门合丁已癸,下临六合宫,利逃亡。
若景门合乙丙丁,临九天,名曰天假,乙为威德,丙为威武,丁谓太阴,三奇之灵,宜陈利,便进谒。干求。
若伤门合丁己癸,下临九地,名日神假,利埋葬。
若惊门合六合,下临九天宫,名日人假,利捕逃亡。
若杜门合丁己癸,下临太阴宫,利遣人间谍探事。
若死门合丁己癸,临九地,名日鬼假,利超亡荐度
 
三诈法

凡事宜开、休、生三吉门,即不得乙丙丁三奇亦吉。又取阴神相助,谓之三诈,有地盘九地、太阴、六合三神助奇,谓之「阳门得助」,再得地盘吉门相助者,全吉。

若开、休、生三吉门合乙丙丁三奇,无地盘太阴、六合、九地者,谓之有门无遁,阳有奇无阴,凡事有七分之利。

开休生三吉门合三奇,下临地盘太阴之宫者,再得吉门,此吉门当作吉星相助,谓之「真诈」,利施恩、隐遁、祈祷、求仙,吉。

开休生合三奇,下临地盘六合宫者,再得吉门相助,谓之「休诈」,宜合药、法符、祈神、禳灾、祭祀,皆大吉。

开休生合三奇,下临地盘九地宫者,再得吉门相助,谓之「重诈」,宜收降、添兵、进人口、纳财、袭爵、拜绶,皆吉。

以上诈门,凡事远行、商贾、嫁娶,百事大吉。

五假法:

1、天假:

景门合乙丙丁三奇,下临地盘九天宫者,名曰「天假」。乙为天德,丙为天威,丁为太阴,凡三奇之灵,宜陈事、利便、进谒、干求之事,大吉。

2、地假:

杜门合丁己癸,下临地盘九地宫者,名曰「地假」;宜潜藏、埋伏,此三时宜遁迹藏形。(转载请注明出自气功之巅:chinaqigong.com)

伤门合丁己癸,下临地盘太阴宫者,亦名「地假」;宜遣人、行间谍、谋探私事。又如六合宫,亦名「地假」,宜逃亡、躲灾、避难。

3、神假:

伤门合丁己癸,下临地盘九地宫者,名曰「神假」,利埋葬。伏藏,人不能知也。

4、人假:

惊门合六合(一作六壬),下临地盘九天宫者,名曰「人假」,利捕捉逃亡。若太白入荧惑在其下,必获。

5、鬼假:

死门合丁己癸,下临地盘九地宫者,名曰「鬼假」,利超亡、荐度。一作临「三隐宫」,(疑即地盘之三吉门也?三隐宫太阴、六合、九地)。
1

鲜花

鸡蛋

握手

雷人

路过

刚表态过的朋友 (1 人)

相关阅读

最新评论

返回顶部